TİYATRO ZİRVELERİ

İstanbul Tiyatro Zirvesi 16 – 17 Eylül 2017
Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi

Zirve
Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’ın himayesinde ve
Maltepe Belediyesinin Desteği ile Gerçekleşti

Bu Tiyatro Zirvesinde Yönetmenlik, Oyunculuk alanında son gelişmelerle, seyirci beklentilerinin de tartışılacağı gözlem ve deneyimleri; özel seçilmiş gruplarla paylaşmak üzere yukarıda tanımı yapılan konuların yetkin kişileriyle Genç ve Alaylı Tiyatroculara yönelik ustalık sınıflarında, gerçekleşti. (Master Class Atelier/Seminerler). Ayrıca 3-8 yaş gurubu çocukların Çocuk Tiyatrosundan beklentileri de Atölyelerin konusu oldu.

Atölyelerde 1. Gün:

Yönetmenlik:
Atölye Yöneticisi: Kadri Özcan
Yönetmen Tiyatrosu açılımı

Oyunculuk:
Atölye Yöneticisi: Kımız Bozkır
B. Brecht, V. Meyerhold, E. Piscator, A. Boal
bakış açısından Politik Tiyatro Oyunculuk Anlayışı

Çocuk Tiyatrosu:
Atölye Yöneticisi: Doç. Dr. Nihal Kuyumcu
Seçici olamayan Çocuğun; değişen ve gelişen algısına
hitap eden,“Çocuk Tiyatrosundan” beklentisine
cevap verecek çalışma yöntemlerinin araştırılması

Atölyelerde 2. Gün

Söyleşi Konuşmacı: Selin İşcen
Uluslararası Festivallere Türk Tiyatrosunun Katılımı

Yönetmenlik:

Atölye Yöneticisi: Kadri Özcan
Uluslararası Festivallere taşıyabileceğimiz
Bizim; Tiyatro, Reji ve Oyunculuk anlayışımız ile
Çağdaş Tiyatro anlayışının irdelenmesi

Çocuk Tiyatrosu:
Atölye Yöneticisi: Derya Yıldırım
Çocuk Tiyatrosu Metinlerinde “Didaktik Söylem” Sorunsalı