Hakkımızda

Direklerarası logo 2012 - Kopya (640x618)

“Sanat iltifat gördüğü toplumlarda gelişir”

“Marifet İltifata Tabidir”

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ

 

Direklerarası Seyirci Ödülleri Seçici Kurul Üyelerinin, Türkiye ve KKTC de sahne açan tiyatroların sezon oyunlarında başarılı buldukları sanatçıları, Halk Jürisi (Seyirci) olgusu ile değerlendirdikleri bir ödüllendirme sistemidir.

2001 sezonundan başlanan bu seyir, değerlendirme ve ödüllendirme programına, 2007 den itibaren “İstanbul dışında da Tiyatrolar var” tespitinden yola çıkarak; Anadolu Tiyatroları, 2010 dan itibaren KKTC Tiyatroları; 2014 yılından itibaren de yurtdışındaki tiyatrolar takip edebildiğimiz ölçüde değerlendirme programımıza girmiştir.

2012 den beri de ayrı bir Seçici Kurul yapısıyla “Çocuk Oyunlarının Değerlendirme ve Ödüllendirme Programının” uygulanmasıyla; ileride “Sertifikalı Çocuk Tiyatrolarının” oluşması ile “Formasyonları Yetersiz Çocuk Tiyatrolarının” sistem dışında bırakılmasını sağlayacak bir alt yapının oluşması için öncü uygulamalar başladı.

Seçici Kurul Üyeleri, sezon oyunlarını performans ve tasarım kategorilerinde değerlendirirken, aldıkları haz duygularını ölçüt alarak seyrederler ve değerlendirmelerini de eleştirel olmayan seyirci bakış açısıyla yaparlar.

Bölgelerine göre “Başarılı” olarak Ödüle değer bulunan Tiyatrolar, Oyuncu ve Tasarımcılar açıklanarak ödülleri törenle takdim edilir.

Ödüle aday oyunlar değerlendirilirken, oylamalar sadece oyunu seyreden
Seçici Kurul Üyeleri arasında yapılır.

Türkiye’deki diğer Tiyatro Ödülleri, genel olarak Sanat Kurumları, Ticari Kuruluşlar ve Aileler tarafından verilmektedir. Bu Tiyatro Ödüllerinin ortak özelliği jüri yapılarını Aile Bireyleri, Eleştirmenler, Öğretim Üyeleri ve Tiyatro Sanatçılarının oluşturmasıdır.

Tiyatro Kültürünün yaygın olduğu ülkelerde uygulanmakta olan bu “Halk Jürisi” ya da “Seyirci” olgusu ile oyunları değerlendirme ve ödüllendirme sistemi Türkiye’de Direklerarası Seyircileri tarafından başlatılmış ve uygulanmaktadır.

Direklerarası Seçici Kurul Üyeleri, Sahne Sanatları ile doğrudan emek, eğitim ve ticari ilişki içinde bulunmayan Tiyatroyu seven, irdeleyen, talep eden değişik yaş ve meslek guruplarından oluşan Tiyatro Tutkunlarıdır…

Direklerarası Seyircilerinin
Çocuk Oyunları Deklarasyonu
(Temmuz 2013)

Çocuğun bedensel, duygusal ve düşünsel özelliklerine göre hazırlanan, çocuğun düş gücüne hizmet eden, çocukları ilgilendiren konuları çocuk gözüyle işleyip, tiyatronun anlatım olanaklarıyla – dekor, kostüm, oyunculuk, müzik, dans – çocuklara sunulan etkinliğe, çocuk tiyatrosu diyoruz

Bu kapsamda oyunlar;
Tecrübeli oyuncular tarafından sahnelen,
Didaktik olmayan,
Çocuğun, Yaratıcılığını ve Yeteneklerini öne çıkartan,
Ufuk açan, Düş gücünü ve Keşfedici Ruhunun gelişmesine yardımcı olacak yapımlar göz önünde tutularak değerlendirilmektedir.

“Tiyatro Seyretme Alışkanlığı” da çocuklarımıza verilebilecek öncelikli hedeftir.

Çocuklar seyirci olarak seyredecekleri oyunları kendileri seçemediklerine göre; Seyredilecek Oyunu“ KİM SEÇİYOR?” sorusunun cevabı Aileye, Öğretmenlere ve Okul Yöneticilerine ağır bir sorumluluk yüklemektedir.

Çocuklar, oyunları oyuncularla bütünleşerek seyrederler. Sunulan kifayetsiz oyunlar nedeniyle “yarının seyircisi” çocuklar tiyatrodan uzaklaşabilmektedirler.