Hakkımızda

Direklerarası logo 2012 - Kopya (640x618)

“Sanat iltifat gördüğü toplumlarda gelişir”

“Marifet İltifata Tabidir”

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ

 

Direklerarası Seyirci Ödülleri, seçici kurul üyelerinin, Türkiye ve KKTC’de sahne açan tiyatroların sezon oyunlarında başarılı buldukları sanatçıları, halk jürisi  (seyirci)  olgusu ile değerlendirdikleri bir ödül sistemidir. Teşvik amaçlıdır.

2001 sezonunda başlayan bu “seyir, değerlendirme ve ödüllendirme” programı, 2007’den itibaren İstanbul dışındaki tiyatroları, 2010’dan itibaren KKTC tiyatrolarını,  2014 yılından itibaren de yurt dışındaki tiyatroları (takip edilebildiği ölçüde) kapsamaktadır.

Çocuk oyunlarının değerlendirmeleri 2012 yılından beri “Çocuk Oyunları Deklarasyonu”muzdaki kriterlere uyularak yapılmaktadır. Amaç “sertifikalı çocuk tiyatroları” nın sahnelerde olabileceği bir alt yapının oluşmasını sağlamaktır.

Direklerarası seçici kurul üyeleri, sezon oyunlarını performans ve tasarım kategorilerinde değerlendirirken seyir sırasında aldıkları haz duygusunu ölçüt alırlar ve değerlendirmelerini de eleştirel olmayan seyirci bakış açısıyla yaparlar.

Bölgelerine göre “başarılı” olarak ödüle layık görülen tiyatrolar, oyuncu ve tasarımcılar açıklanarak ödülleri kendilerine törenle takdim edilir.

Ödüle aday oyunlar değerlendirilirken oylamalar sadece oyunu seyreden seçici kurul üyeleri arasında yapılır.

Diğer tiyatro ödülleri, genel olarak sanat kurumları, ticari kuruluşlar ve aileler tarafından verilmektedir. Bu tiyatro ödüllerinin ortak özelliği jüri yapılarını aile bireyleri, eleştirmenler,  öğretim üyeleri ve tiyatro sanatçılarının oluşturmasıdır.

“Halk jürisi” ya da “seyirci” olgusu ile oyunları değerlendirme ve ödüllendirme sistemi Türkiye’de ilk ve tek kurum olarak “Direklerarası Seyircileri” tarafından başlatılmıştır ve hâlihazırda da uygulanmaktadır.

Direklerarası seçici kurul üyeleri, sahne sanatları ile doğrudan emek, eğitim ve ticari ilişki içinde bulunmayan, tiyatroyu seven, irdeleyen, talep eden değişik yaş ve meslek guruplarından oluşan “tiyatro tutkunlarıdır”.

 

Direklerarası Seyircilerinin Çocuk Oyunları Bildirisi

Çocuğun bedensel, duygusal ve düşünsel özelliklerine göre hazırlanan, çocuğun düş gücüne hizmet eden, çocukları ilgilendiren konuları çocuk gözüyle işleyip tiyatronun anlatım olanaklarıyla -dekor, kostüm, oyunculuk, müzik, dans- çocuklara sunulan etkinliğe ve çocukların yaşlarına göre seyir olanağı sağlamış mekânlara “çocuk tiyatrosu” diyoruz.

Öncelikli hedefimiz, “tiyatro seyretme alışkanlığı”nı çocuklarımıza verilebilmektir.

Çocuklar, oyunları oyuncularla bütünleşerek seyrederler. Seyredeceği oyunu kendisi seçemeyen çocuk için “Oyunu kim seçiyor?” sorusu; aileye, öğretmene ve okul yöneticisine ağır sorumluluklar yüklemektedir.

Sunulan kifayetsiz oyunlar, yetersiz mekânlar “yarının seyircisi” olan çocukları tiyatrodan, sanattan ve sosyalleşmeden uzaklaşabilmektedir.

Çocuk oyunları“Yapım” kategorisi altında; tecrübeli oyuncular tarafından sahnelen, didaktik olmayan, çocuğun, yaratıcılığını ve yeteneklerini öne çıkartan, ufuk açan, çocuğun düş gücünün ve keşfedici ruhunun gelişmesine yardımcı olan yapımlar değerlendirilerek ödüllendirilmektedir.

 

 

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑